MODA DENİZ KULUBÜ KUPASI

Sportsboat Trofesi 3. Ayak

Yarış İlanı

22 Mayıs 2022 Pazar

 

1.   UYGULANACAK KURALLAR:

1.1.  WORLD SAILING (WS) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2021-2024

1.2.  2022 TYF Yelken Yarışları Düzenleme Talimatı, Sporcu Lisans Tescil Vize ve Transfer Talimatı, Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı, Yelken No Tahsis Talimatı, Reklam Talimatı, Yelken Hakem Talimatı,

1.3.  WS Özel Açıkdeniz Yönetmeliği (OSR) 2022 - 2023 Appendix B

1.4.  International Measurement System (IMS) Rule

1.5.  ORC Rating Systems Rule

1.6.  ORC Sportsboat Class Rules

1.7.  Türkiye Yelken Federasyonu İlke Kararları 2022

1.8.  Türkiye Yelken Federasyonu Genel Yarış Talimatı 2022

1.9.  Türkiye Yelken Federasyonu Sportsboat Genel Yarış Kuralları 2022 (SBGYK)

1.10.       Yarış İlanı, TYF Sportsboat Trofesi SGYK ve Ek talimat maddeleri arasında bir çelişki olduğunda tarihi en yeni olan geçerli olacaktır.

1.11.       Türkiye Yelken Federasyonu’nun COVID – 19 salgınına ilişkin talimatları ve resmi kurumlarca yayınlanan diğer Covid – 19 yönergeleri.

 

2.   KATILIM ŞARTLARI VE KAYIT:

2.1.  Yarış uluslararası katılım dahil tüm katılımcılara açıktır.

2.2.  Her bir takım uygun gördüğü (sahibi olduğu veya kiraladığı) TYF Sportsboat tanımına uyan teknelerle yarışabilir.

2.3.  Yarışa katılacak ekipler yarış kayıtlarını TYF Yelken Bilgi Sistemi üzerinden en geç 20 Mayıs Cuma günü saat 17:00’ye kadar yaptırmış ve yarış kayıt ücretini en geç 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 15:00’e kadar aşağıdaki banka hesabına yatırmış olmaları gerekmektedir. Kayıt ücreti 400 TL’dir.

Spor İşleri Tur. San. Tic. A.Ş.  Akbank Esentepe Şb TR59 0004 6004 2088 8000 1212 50

2.4.  Geç kayıtlar 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 15:00’e kadar kabul edilir, geç kayıt ücreti 500 TL’dir. Bu saatten sonra hiçbir şekilde kayıt kabul edilmeyecektir.

2.5.  Kayıt ücreti dekontu ve varsa reklam belgeleri kayit@sportsboatturkiye.org adresine 21 Mayıs Cumartesi günü saat 15:00’e kadar gönderilecektir.

 

 

2.6.  Yarış gününden önceki gün saat 24:00’e kadar kayıt listesi Sportsboat online yarış duyuru platformundan yayınlanacak olup, kayıt yaptıran ekiplerin takip etmesi önerilir.

2.7.  Her sporcunun 2022 yılında alınmış ya da  vizelenmiş lisansını Yarış Kurulunun talep etmesi halinde ibraz etmesi zorunludur. Geçici lisans uygulaması yoktur.

2.8.  Covid Beyan Formları en geç günün ilk yarışının Uyarı işaretinden 1 saat öncesinde yarış sekreterliğine teslim edilmiş olmalıdır. Formun taranmış görüntüsü de elektronik olarak iletilebilir.   

2.9.  Katılan her teknenin, sonuçların hesaplanabilmesi için 2022 ORC sertifikasına sahip olması gerekmektedir. Sertifika işlemlerini tamamlamamış, ORC web sitesinde sertifika bilgileri açıklanmamış olan teknelerin yarışa kayıtları kabul edilmeyecektir (hesaplamanın yapılabilmesi için sisteme kayıtlı sertifika gereklidir).

 

3.   YARIŞIN FORMATI, SONUÇLAR:

3.1.  Yarışlar Türkiye Yelken Federasyonu’nun Sportsboat Genel Yarış Kurallarına uygun yapılacaktır.

3.2.  5 şamandıra yarışı planlanmıştır (SGYK 2022 Madde 8.4)

3.3.  Sonuçlar TYF Sportsboat Genel Yarış Kurallarında yazıldığı şekilde (PCS) hesaplanacaktır.

3.4.  Sonuçlar yarışların sonunda resmi duyuru panosunda paylaşılacaktır.

3.5.  Sonuçlar hem genel sıralama hem de grup sıralamasına göre neticelendirilecektir.

3.6.  Planlanan 5 yarışın yapılması durumunda en iyi 4 yarış, 4 inin yapılması durumunda en iyi 3 yarış derecelendirmeye alınacaktır. 3 yarış ve daha az yarış yapılması durumunda tüm yarışlar derecelendirmeye alınacaktır.

 

4.   YARIŞÇILARA DUYURULAR:

4.1.  Resmi ilan ve duyuru panosu Sportsboat Online Yarış Duyuru platformudur. Yarışçılara tüm duyurular bu platform üzerinden yapılacaktır.
Erişim adresi sb.regatta-tr.net ‘tir. Doğrudan adres yazılarak veya aşağıdaki kare kod okutularak erişilebilir.

4.2.  Bu şekilde yapılmış duyurular tüm yarışçılara yapılmış Resmi Duyuru niteliği taşıyacaktır. Resmi ilan panosunun incelenmesi her yarışçının kendi sorumluluğundadır.

5.   REKLAM:

5.1.  Tekneler organizasyon otoritesi tarafından sağlanacak reklam malzemesini taşımak zorundadırlar. Bu husustaki uygulama duyuru panosunda ilan edilecektir.

5.2.  Reklam taşıyan tekneler/sporcular kayıt esnasında yarış ofisine, TYF Reklam Alma ve Taşıma Kurallarına uygun olarak belgelerini vereceklerdir.

 

 

6.   PROGRAM / ROTALAR:

6.1.  İlk yarışın uyarı işareti, 22 Mayıs 2022 Pazar günü saat 13:55’tir.

6.2.  Son start saati 18:30’dir. Bu saatten sonra yeni start verilmeyecektir. Ancak bu saatten önce start işlemi başlamış olan bir yarışın start yenilemesi yapılabilir.

6.3.  Şamandıra yarışları için rota, TYF Sportsboat Genel Yarış Kuralları 2022’de belirtilen rota kartlarında mevcut olup hangi rotanın uygulanacağı yarış günü duyuru panosunda ilan edilecektir.  

7.   START

Startlar RRS 26 ve SBGYK 13’e uygun olarak verilecektir.

 

8.   EKİP SINIRLAMALARI, GÜVENLİK EKİPMANI:

8.1.  Sportsboat yarışlarında ekip kilosu ve ekip değişimi TYF Sportsboat Genel Yarış Kuralları 2022 madde 21’e uygun olmalıdır.

8.2.  Tekneler/ekipler TYF Sportsboat Genel Yarış Kuralları 2022 Madde 20 Güvenlik Uygulamalarını yerine getirmek zorundadır.

8.3.  Yarış Kurulu gerekli gördüğü durumlarda finiş yapan teknelerden rastgele seçerek ekip ağırlık ve güvenlik ekipmanı kontrolü yapabilir. Ağırlık ölçümüne yönlendirilen tekne finişini takiben en kısa sürede karaya gelerek tüm ekibiyle birlikte ölçümün yapılacağı yerde hazır bulunacaktır. Güvenlik ekipmanı kontrolü hakem kurulu tarafından denizde yarış aralarında ya da karada yapılabilir.

 

9.   PROTESTOLAR:

9.1.  Protesto bayrağı “B” kod flaması veya dikdörtgen şeklinde, bayrak kırmızısı renkte bir flama olacaktır. Protesto bayrağının ölçüleri 20x30 cm’den küçük olamaz.

9.2.  Protesto duruşmaları Covid-19 için gerekli önlemler alınarak yüz-yüze yapılacaktır. İzlenecek prosedür protesto Kurulu tarafından ayrıca protesto eden ve edilenle paylaşılacaktır. Duruşma sırasında maske kullanımı mecburidir.

 

10.  ÖDÜLLER:

10.1.      A ve B Kategorilerinde ilk üç sırayı alan ekipler kupa ile ödüllendirileceklerdir.

10.2.      A ve B Kategorilerinde ilk sırayı alan teknelere ‘2022 Yılının Trofe Ödülü’ bir sonraki yarışa kadar saklamak üzere verilecektir. Aynı zamanda bu ödülün üzerinde, kazanan ekibin ve yarışın adı yer alacaktır.

10.3.      Ödül töreninin yarış sonuçları alınır alınmaz en kısa süre içerisinde kulüp alanında yapılması planlanmıştır.

 

Organizasyon Komitesi 28.01.2022