HSSK-QUICK SİGORTA KUPASI

Sportsboat 2024 Trofesi 4. Ayak

Yarış İlanı

7 Temmuz 2024 Pazar

 

1.   UYGULANACAK KURALLAR:

1.1.  WORLD SAILING (WS) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2021-2024

1.2.  2024 TYF Yelken Yarışları Düzenleme Talimatı, Sporcu Lisans Tescil Vize ve Transfer Talimatı, Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı, Yelken No Tahsis Talimatı, Reklam Talimatı, Yelken Hakem Talimatı,

1.3.  WS Özel Açıkdeniz Yönetmeliği (OSR) 2024 - 2025 Appendix B

1.4.  International Measurement System (IMS) Rule

1.5.  ORC Rating Systems Rule

1.6.  ORC Sportboat Class Rules

1.7.  Türkiye Yelken Federasyonu İlke Kararları 2024

1.8.  Türkiye Yelken Federasyonu Genel Yarış Talimatı 2024

1.9.  Türkiye Yelken Federasyonu Sportsboat Genel Yarış Kuralları 2024 (SBGYK)

1.10.       Yarış İlanı, TYF Sportsboat Trofesi SGYK ve Ek talimat maddeleri arasında bir çelişki olduğunda tarihi en yeni olan geçerli olacaktır.

 

2.   KATILIM ŞARTLARI VE KAYIT:

2.1.  Yarış uluslararası katılım dahil tüm katılımcılara açıktır.

2.2.  Her bir takım uygun gördüğü (sahibi olduğu veya kiraladığı) TYF Sportsboat Genel Yarış Kuralları Ek 1 deki ‘TYF ORC Sportsboat’ tanımına uyan teknelerle yarışabilir.

2.3.  Yarışa katılacak ekiplerin yarış kayıtlarını en geç 5 Temuz 2024 Cuma günü saat 17:00’ye kadar TYF Yelken Bilgi Sistemi üzerinden yapmaları gerekmektedir. Yarış kayıt ücreti en geç 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 15:00’e kadar aşağıdaki banka hesabına yatırılmalıdır.

Heybeliada Su Sporları Spor Kulübü       TR85 0011 1000 0000 0075 3150 16

Kayıt ücreti 1750 TL dir.

2.4.  Geç kayıtlar 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 15:00’e kadar kabul edilir, geç kayıt ücreti 2000 TL’dir. Bu saatten sonra hiçbir şekilde kayıt kabul edilmeyecektir.

2.5.  Kayıt ücreti dekontu ve varsa reklam belgeleri kayit@sportsboatturkiye.org adresine 6 Temmuz Cumartesi günü saat 15:00’e kadar gönderilecektir.

2.6.  Yarış gününden önceki gün saat 24:00’e kadar kayıt listesi Sportsboat Online Yarış Duyuru Platformundan yayınlanacak olup, kayıt yaptıran ekiplerin takip etmesi önerilir.

2.7.  Her sporcunun 2024 yılında alınmış ya da vizeli lisansını Yarış Kurulunun talep etmesi halinde ibraz etmesi zorunludur. Geçici lisans uygulaması yoktur.

2.8.  Katılan her teknenin, sonuçların hesaplanabilmesi için 2024 ORC sertifikasına sahip olması gerekmektedir. Sertifika işlemlerini tamamlamamış, ORC web sitesinde sertifika bilgileri açıklanmamış olan teknelerin yarışa kayıtları kabul edilmeyecektir (hesaplamanın yapılabilmesi için sisteme kayıtlı sertifika gereklidir).

 

3.   YARIŞIN FORMATI, SONUÇLAR:

3.1.  Yarışlar Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2024 Sportsboat Genel Yarış Kurallarına uygun yapılacaktır.

3.2.  Sonuçlar TYF 2024 Sportsboat Genel Yarış Kurallarında yazıldığı şekilde (PCS) hesaplanacaktır.

3.3.  Sonuçlar yarışların sonunda resmi duyuru panosunda paylaşılacaktır.

3.4.  Sonuçlar A ve B Kategorilerinde ayrı ayrı hesaplanacaktır. B kategorisi B1 ve B2 gurupları olarak katılımcı sayısına göre 2 ye ayrılabilir. Bu durum ek talimatla ayrıca belirtilecektir.

 

4.   YARIŞÇILARA DUYURULAR:

4.1.  Resmi ilan ve duyuru panosu Sportsboat Online Yarış Duyuru Platformudur.  Yarışçılara tüm duyurular bu platform üzerinden yapılacaktır. Erişim adresi sb.regatta-tr.nettir. Doğrudan adres yazılarak veya aşağıdaki kare kod okutularak erişilebilir.

4.2.  Bu şekilde yapılmış duyurular tüm yarışçılara yapılmış Resmi Duyuru niteliği taşıyacaktır. Resmi ilan panosunun incelenmesi her yarışçının kendi sorumluluğundadır.

 

5.   REKLAM:

5.1.  Tekneler organizasyon otoritesi tarafından sağlanacak reklam malzemesini taşımak zorundadırlar. Bu husustaki uygulama duyuru panosunda ilan edilecektir.

5.2.  Reklam taşıyan tekneler/sporcular kayıt esnasında yarış ofisine, TYF Reklam Alma ve Taşıma Kurallarına uygun olarak belgelerini vereceklerdir.

 

6.   PROGRAM / ROTALAR:

6.1.  3 şamandıra yarışı planlanmıştır.

6.2.  İlk yarışın uyarı işareti, 7 Temmuz 2024 Pazar günü saat 12:55’tir.

6.3.  Son start saati 17:00’dir. Bu saatten sonra yeni start verilmeyecektir. Ancak bu saatten önce start işlemi başlamış olan bir yarışın start yenilemesi yapılabilir.

6.4.  Şamandıra yarışları için rota, TYF 2024 Sportsboat Genel Yarış Kurallarında belirtilen rota kartlarında mevcut olup hangi rotanın uygulanacağı yarış günü duyuru panosunda ilan edilecektir.  

 

7.   START

7.1.      Startlar RRS 26 ve SBGYK 13’e uygun olarak verilecektir.

7.2.      Startlar her iki kategori için ayrı ayrı planlanmış olup start sıralaması komite tarafından start öncesinde yarışçılara duyurulacaktır, bu durum düzeltme sebebi sayılamaz.

 

8.   EKİP SINIRLAMALARI, GÜVENLİK EKİPMANI:

8.1.  Sportsboat yarışlarında ekip kilosu ve ekip değişimi TYF 2024 Sportsboat Genel Yarış Kuralları Madde 21’e uygun olmalıdır.

8.2.  Tekneler/ekipler TYF 2024 Sportsboat Genel Yarış Kuralları Madde 20 Güvenlik Uygulamalarını yerine getirmek zorundadır.

8.3.  Yarış Kurulu gerekli gördüğü durumlarda finiş yapan teknelerden rastgele seçerek ekip ağırlık ve güvenlik ekipmanı kontrolü yapabilir. Ağırlık ölçümüne yönlendirilen tekne finişini takiben en kısa sürede karaya gelerek tüm ekibiyle birlikte ölçümün yapılacağı yerde hazır bulunacaktır. Güvenlik ekipmanı kontrolü hakem kurulu tarafından denizde yarış aralarında ya da karada yapılabilir.

 

9.   PROTESTOLAR:

9.1.  Protesto bayrağı “B” kod flaması veya dikdörtgen şeklinde, bayrak kırmızısı renkte bir flama olacaktır. Protesto bayrağının ölçüleri 20x30 cm’den küçük olamaz.

 

10.  ÖDÜLLER:

10.1.      A ve B Kategorilerinde ilk üç sırayı alan ekipler kupa ile ödüllendirileceklerdir.

10.1.1. B Kategorisinde B1 ve B2 gurupları açılırsa B kategorisi ödülleri B1 ve B2 gurupları ilk üç sırayı alan ekiplere ayrı ayrı verilecektir. 

10.1.2. Üniversite kategorisi açılabilmesi için en az üç starter olma şartı aranacaktır. Üç starter olması durumunda birinciye, dört starter olursa birinci ve ikinciye, dörtten fazla starter olması durumunda ilk üç sırayı alan ekiplere ayrı ayrı ödül verilecektir.

10.1.3. Tüm ekip üyeleri kadın sporculardan oluşan Kadın Ekipler Grubu açılabilmesi için en az üç starter olma şartı aranacaktır. Üç starter olması durumunda birinciye, dört starter olursa birinci ve ikinciye, dörtten fazla starter olması durumunda ilk üç sırayı alan ekiplere ayrı ayrı ödül verilecektir.

10.2.      Ödül töreni, Yarışların bitimini ve sonuçların alınmasını takiben Heybeli Ada Su Sporları Kulübün de yapılacaktır.

 

Organizasyon Komitesi 26.06.2024