TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU 2021
ORC SPORTSBOAT TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

YARIŞ İLANI
13 – 15 AĞUSTOS 2021

1. UYGULANACAK KURALLAR

1.1.  WORLD SAILING (WS) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2021-2024

1.2.  2021 TYF Yelken Yarışları Düzenleme Talimatı, Sporcu Lisans Tescil Vize ve Transfer Talimatı, Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı, Yelken No Tahsis Talimatı, Reklam Talimatı, Yelken Hakem Talimatı,

1.3.  WS Özel Açıkdeniz Yönetmeliği (OSR) Appendix B

1.4.  International Measurement System (IMS) Rule

1.5.  ORC Rating Systems Rule

1.6.  ORC Sportsboat Class Rules

1.7.  Türkiye Yelken Federasyonu İlke Kararları 2021

1.8.  Türkiye Yelken Federasyonu Sportsboat Genel Yarış Kuralları 2021 ( SGYK )

1.9.  Yarış İlanı, TYF Sportsboat Trofesi SGYK ve Ek talimat maddeleri arasında bir çelişki olduğunda tarihi en yeni olan geçerli olacaktır.

1.10.  Türkiye Yelken Federasyonu’nun Covid – 19 salgınına ilişkin talimatları ve resmi kurumlarca yayınlanan diğer Covid – 19 yönergeleri.

2. KATILIM ŞARTLARI VE KAYIT

2.1.  Yarış uluslararası katılım dahil tüm katılımcılara açıktır.

2.2.  Her bir takım uygun gördüğü (sahibi olduğu veya kiraladığı) ORC Sportsboat Class tanımına uyan teknelerle yarışabilir.

2.3.  Yarışa katılacak takımların Yarış kayıtlarını TYF Kayıt sisteminden doldurup, kayıtlarının tamam layarak bu kayıt formu ekran görüntüsünü ve kayıt ücreti dekontlarını en geç 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar kayit@sportsboatturkiye.org mail adresine mail olarak göndermiş olmaları gerekmektedir. Kayıt ücreti 600 TL’dir.

2.4.  Geç kayıtlar 12 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 17:00’e kadar kabul edilir, geç kayıt ücreti 700 TL’dir. Bu saatten sonra hiçbir şekilde kayıt kabul edilmeyecektir.

2.5.  Yarış kayıt ücreti Kalamış Yelken Kulübü Fenerbahçe Tesisleri’nde bulunan Haldun Bey’e makbuz karşılığında yapılacaktır.

2.6.  Yarış gününden önceki gün saat 24:00’e kadar kayıt listesi Sportsboat online yarış duyuru platformundan yayınlanacak olup, kayıt yaptıran ekiplerin takip etmesi önerilir.

2.7.  Yarış başlama saatine kadar tam doldurulmuş ve önceden gönderilmiş olan kayıt formu ve madde 2.10’da belirtilen Covid-19 Beyan formu yarış sekreterliğine verilmiş olmalıdır. Bu formlar ilanın ekindedir.

2.8.  Katılan her teknenin, sonuçların hesaplanabilmesi için geçerli 2021 ORC sertifikasına sahip olması gerekmektedir. Sertifika işlemlerini tamamlamamış, ORC web sitesinde sertifika bilgileri açıklanmamış olan teknelerin yarışa kayıtları kabul edilmeyecektir (hesaplamanın yapılabilmesi için sisteme kayıtlı sertifika gereklidir).

2.9.  Her sporcunun 2021 yılında alınmış ya da vizelenmiş lisanlarını ibraz etmeleri zorunludur. Geçici lisans uygulaması yoktur. Yabancı katılımcılar için lisans uygulaması yoktur.

2.10.  Üniversite kulüp takımlarında, üniversite öğrencisi olmayan sadece 1 sporcu yer alabilir, geri kalan ekip üyelerinin 2021 yılı içinde adını taşıdıkları üniversitenin aktif öğrencisi olması gerekir.

2.11.  Her sporcu, Covid-19 salgınına ilişkin olarak kendi sorumluluğunu üstlenerek bu yarışa katıldığını yazılı beyan edecektir. Yazılı beyanlar taranarak ya da fotoğrafı çekilerek kayıt formu ekinde organizasyona gönderilecektir.

2.12.  Yabancı sporcular, yarışa katılım için yurtdışından gelen sporculardır.

3. YARIŞIN FORMATI, SONUÇLAR:

3.1.  8 adet şamandıra yarışı ( rüzgar üstü/ Rüzgar altı rota), 1 adet coğrafi rotalı yarış yapılması planlanmıştır. Coğrafi rota yarışı dahil her yarışın puan kat sayısı 1’dir.

3.2.  Planlanan yarışlardan 5 ve daha üzeri sayıda yarışın tamamlanması halinde 1 en kötü puanlı yarış atılacaktır.

3.3.  Sonuçlar düzeltilmiş zaman sıralamasına göre alınacak olup, düzeltilmiş zamanlar şamandıra yarışlarında PCS, coğrafi rota yarışında PSC All-Purpose ile hesaplanacaktır.

3.4.  Sonuçlar hem genel sıralama hem de grup sıralaması olarak ilan edilecek olup, grup sıralaması genel sıralama içinden alınan puanlara göre yapılacaktır. Sonuçlar yarışların sonunda resmi duyuru panosunda paylaşılacaktır.

3.5.  Yarışların geçerli sayılabilmesi için en az 3 yarışın tamamlanması gerekmektedir.

4. YARIŞÇILARA DUYURULAR:

4.1.  Resmi ilan ve duyuru panosu Sportsboat Online Yarış Duyuru platformudur. Yarışçılara tüm duyurular bu platform üzerinden yapılacaktır.

Erişim adresi sb.regatta-tr.net ‘tir. Doğrudan adres yazılarak veya sayfalardaki kare kod okutu- larak erişilebilir.

4.2.  Bu şekilde yapılmış duyurular tüm yarışçılara yapılmış Resmi Duyuru niteliği taşıyacaktır. Resmi ilan panosunun incelenmesi her yarışçının kendi sorumluluğundadır.

5. REKLAM:

5.1.  Tekneler organizasyon otoritesi tarafından sağlanacak reklam malzemesini taşımak zorundadırlar.

Bu husustaki uygulama duyuru panosunda ilan edilecektir.

5.2.  Reklam taşıyan tekneler/sporcular kayıt esnasında yarış ofisine, TYF Reklam Alma ve Taşıma Kurallarına uygun olarak belgelerini vereceklerdir. Bu madde yabancı katılımcıları kapsamaz.

6. PROGRAM / ROTALAR:

6.1.  İlk yarışın uyarı işareti, 13 Ağustos 2021 günü saat 12:55’tir.

6.2.  Her gün 3 yarış yapılması planlanmış olup Coğrafi yarış ise ikinci günün son yarışı olarak planlanmıştır.

6.3.  Şamandıra yarışları için rotalar ek 1 de gösterilmektedir. Hangi rotanın uygulanacağı yarış günü duyuru panosunda ilan edilecektir.

6.4.  Coğrafi rota parkuru, yarış günü rüzgar durumuna göre alternatif içerisinden seçilecektir. Alternatif rotalar yarış ilanın ekindedir

7. START

Startlar RRS 26 ve SBGYK 13’e uygun olarak aşağıdaki şekilde verilecektir.

8. EKİP SINIRLAMALARI, GÜVENLİK EKİPMANI:

8.1.  Her teknede dümenci dahil en az üç ekip üyesi bulunacaktır.

8.2.  Sportsboat yarışlarında teknelerde bulunan ekiplerin kiloları dikkate alınacak olup sertifikalardaki ekip kilolarının üst ve alt limitlerine uyulması beklenmektedir.

8.3.  Yarış Kurulu gerekli gördüğü durumlarda finiş yapan teknelerden rastgele seçerek ekip ağırlık kontrolü yapabilir. Ağırlık ölçümüne yönlendirilen tekne finişini takiben en kısa sürede karaya gelerek tüm ekibiyle birlikte ölçümün yapılacağı yerde hazır bulunacaktır.

8.4.  Tekneler/ekipler TYF Sportsboat Genel Yarış Kuralları 2021 Madde 20 Güvenlik Uygulamalarını yerine getirmek zorundadır.

9. PROTESTOLAR:

9.1.  Protesto zaman sınırı yarış gününün son yarışındaki son teknenin finişinden itibaren 60 dakikadır.

9.2.  Protesto Komitesi gerekli gördüğü durumlarda bu zaman sınırını uzatabilir veya Ek Talimat ile yeniden düzenleyerek ilan edebilir.

9.3.  Protesto bayrağı “B” kod flaması veya dikdörtgen şeklinde, bayrak kırmızısı renkte bir flama olacaktır. Protesto bayrağının ölçüleri 20x30 cm’den küçük olamaz.

9.4.  Protesto duruşmaları Covid-19 için gerekli önlemler alınarak yüz-yüze yapılacaktır. İzlenecek prosedür protesto Kurulu tarafından ayrıca protesto eden ve edilenle paylaşılacaktır. Duruşma sırasında maske kullanımı mecburidir.

10. ÖDÜLLER:

10.1.  Genel ve Grup Kategorilerinde ilk üç sırayı alan ekipler kupa ile ödüllendirileceklerdir.

10.2.  İlk 3 sıra içinde yabancı ekip/ekipler olması durumunda bir sonraki sıradaki Türk ekipler Türkiye Şampiyonası sıralama ünvanlarını almaya hak kazanacaklardır.

10.3.  Yarışa kayıtlı 4 ve üstü sayıda aynı model teknelerin varlığında kendi içerisinde genel sıralamaya göre önde olan tekneye Sınıf 1.liği kupası verilecektir.

10.4.  Üniversite kulüp takımlarının varlığında (en az 4 ve üstü sayıda Üniversite takımı) genel sıralamada ilk 3 sırayı alan üniversiteler ödüllendirilecektir.