MARMARA YELKEN KULÜBÜ KUPASI

Sportsboat Yarış İlanı

13 Kasım 2021

 

1.   UYGULANACAK KURALLAR:

1.1.  WORLD SAILING (WS) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2021-2024

1.2.  2021 TYF Yelken Yarışları Düzenleme Talimatı, Sporcu Lisans Tescil Vize ve Transfer Talimatı, Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı, Yelken No Tahsis Talimatı, Reklam Talimatı, Yelken Hakem Talimatı,

1.3.  WS Özel Açıkdeniz Yönetmeliği (OSR) 2020 - 2021 Appendix B

1.4.  International Measurement System (IMS) Rule

1.5.  ORC Rating Systems Rule

1.6.  ORC Sportsboat Class Rules

1.7.  Türkiye Yelken Federasyonu İlke Kararları 2021

1.8.  Türkiye Yelken Federasyonu Genel Yarış Talimatı 2021

1.9.  Türkiye Yelken Federasyonu Sportsboat Genel Yarış Kuralları 2021 ( SGYK )

1.10.       Yarış İlanı, TYF Sportsboat Trofesi SGYK ve Ek talimat maddeleri arasında bir çelişki olduğunda tarihi en yeni olan geçerli olacaktır.

1.11.       Türkiye Yelken Federasyonu’nun COVID – 19 salgınına ilişkin talimatları ve resmi kurumlarca yayınlanan diğer Covid – 19 yönergeleri.

 

2.   KATILIM ŞARTLARI VE KAYIT:

2.1.  Yarış uluslararası katılım dahil tüm katılımcılara açıktır.

2.2.  Her bir takım uygun gördüğü (sahibi olduğu veya kiraladığı) TYF Sportsboat tanımına uyan teknelerle yarışabilir.

2.3.  Yarışa katılacak takımlar kayıtlarını, 11 Kasım 2021 Perşembe günü saat 15:00’e kadar
TYF Yelken Bilgi Sistemi üzerinden vereceklerdir. Kayıt ücreti 300TL’dir.

2.4.  Geç kayıtlar 12 Kasım 2021 Cuma günü saat 15:00’e kadar kabul edilir, geç kayıt ücreti
400 TL’dir. Bu saatten sonra hiçbir şekilde kayıt kabul edilmeyecektir.

2.5.  Yarış kayıt ücreti Marmara Yelken Kulübü Derneği AKBANK / Şaşkınbakkal Şubesi (135) Hesap No: 1821 IBAN NO: TR22 0004 6001 3588 8000 0018 21

2.6.  Kayıt ücreti dekontu, covid beyan formları ve varsa reklam belgeleri kayit@sportsboatturkiye.org   adresine 12 Kasım Cuma günü saat 15:00’a kadar gönderilecektir.

2.7.  Yarış gününden önceki gün saat 24:00’e kadar kayıt listesi Sportsboat online yarış duyuru platformundan yayınlanacak olup, kayıt yaptıran ekiplerin takip etmesi önerilir.

 

 

2.8.  Katılan her teknenin, sonuçların hesaplanabilmesi için 2021 ORC sertifikasına sahip olması gerekmektedir. Sertifika işlemlerini tamamlamamış, ORC web sitesinde sertifika bilgileri açıklanmamış olan teknelerin yarışa kayıtları kabul edilmeyecektir (hesaplamanın yapılabilmesi için sisteme kayıtlı sertifika gereklidir).

2.9.  Her sporcunun 2021 yılında alınmış ya da vizelenmiş lisanlarını ibraz etmeleri zorunludur. Geçici lisans uygulaması yoktur.

2.10.   Her sporcu, Covid-19 salgınına ilişkin olarak kendi sorumluluğunu üstlenerek bu yarışa katıldığını yazılı beyan edecektir. Yazılı beyanlar taranarak ya da fotoğrafı çekilerek organizasyona gönderilecektir.

 

3.   YARIŞIN FORMATI, SONUÇLAR:

3.1.  Yarışlar Türkiye Yelken Federasyonu’nun Sportsboat Genel Yarış Kurallarına uygun yapılacaktır.

3.2.  Sonuçlar TYF Sportsboat Genel Yarış Kurallarında yazıldığı şekilde (PCS) hesaplanacaktır.

3.3.  Sonuçlar yarışların sonunda resmi duyuru panosunda paylaşılacaktır.

3.4.  Sonuçlar hem genel sıralama hem de grup sıralamasına göre neticelendirilecektir.

 

4.   YARIŞÇILARA DUYURULAR:

4.1.  Resmi ilan ve duyuru panosu Sportsboat Online Yarış Duyuru platformudur. Yarışçılara tüm duyurular bu platform üzerinden yapılacaktır.
Erişim adresi sb.regatta-tr.net ‘tir. Doğrudan adres yazılarak veya aşağıdaki kare kod okutularak erişilebilir.

4.2.  Bu şekilde yapılmış duyurular tüm yarışçılara yapılmış Resmi Duyuru niteliği taşıyacaktır. Resmi ilan panosunun incelenmesi her yarışçının kendi sorumluluğundadır.

5.   REKLAM:

5.1.  Tekneler organizasyon otoritesi tarafından sağlanacak reklam malzemesini taşımak zorundadırlar. Bu husustaki uygulama duyuru panosunda ilan edilecektir.

5.2.  Reklam taşıyan tekneler/sporcular kayıt esnasında yarış ofisine, TYF Reklam Alma ve Taşıma Kurallarına uygun olarak belgelerini vereceklerdir.

 

6.   PROGRAM / ROTALAR:

6.1.  3 şamandıra yarışı planlanmıştır

6.2.  İlk yarışın uyarı işareti, 13 Kasım Cumartesi günü saat 12:25’tir.

6.3.  Son start saati 16:00’dir. Bu saatten sonra yeni start verilmeyecektir. Ancak bu saatten önce start işlemi başlamış olan bir yarışın start yenilemesi yapılabilir.

6.4.  Şamandıra yarışları için rota, yarış günü duyuru panosunda ilan edilecektir.

       

 

 

 

7.   START

7.1.  Startlar RRS 26 ve SBGYK 13’e uygun olarak aşağıdaki şekilde verilecektir.

           

8.   EKİP SINIRLAMALARI, GÜVENLİK EKİPMANI:

8.1.  Her teknede dümenci dahil en az üç ekip üyesi bulunacaktır.

8.2.  Sportsboat yarışlarında teknelerde bulunan ekiplerin kiloları dikkate alınacak olup sertifikalardaki ekip kilolarına uyulması beklenmektedir. Ekip kilosu TYF Sportsboat Genel Yarış Kuralları 2021 madde 21.3’e uygun olmalıdır.

8.3.  Yarış Kurulu gerekli gördüğü durumlarda finiş yapan teknelerden rastgele seçerek ekip ağırlık kontrolü yapabilir. Ağırlık ölçümüne yönlendirilen tekne finişini takiben en kısa sürede karaya gelerek tüm ekibiyle birlikte ölçümün yapılacağı yerde hazır bulunacaktır.

8.4.  Tekneler/ekipler TYF Sportsboat Genel Yarış Kuralları 2021 Madde 20 Güvenlik Uygulamalarını yerine getirmek zorundadır.

9.   PROTESTOLAR:

9.1.  Protesto bayrağı “B” kod flaması veya dikdörtgen şeklinde, bayrak kırmızısı renkte bir flama olacaktır. Protesto bayrağının ölçüleri 20x30 cm’den küçük olamaz.

9.2.  Protesto duruşmaları Covid-19 için gerekli önlemler alınarak yüz-yüze yapılacaktır. İzlenecek prosedür protesto Kurulu tarafından ayrıca protesto eden ve edilenle paylaşılacaktır. Duruşma sırasında maske kullanımı mecburidir.

 

10.                 ÖDÜLLER:

10.1.      Genel ve Grup Kategorilerinde ilk üç sırayı alan ekipler kupa ile ödüllendirileceklerdir.

10.2.      Üniversite takımları için ayrıca özel ödül verilebilir.

10.3.      Ödül töreni ileride bir tarihte yapılmak üzere ayrıca bildirilecektir.

 

Organizasyon Komitesi 8.11.2021