Protesto Duruşma / Karar Duyuruları

Prt.
No
Protesto TArihi Yrş.
No
Protesto Veren Protesto Edilen Tanık(lar) Kural Duruşma Zamanı
1 13-08-21 3 2626 2501 10-14 13-08-21
18:15:00
Karar: 2501 Hatasını kabul ederek yarıştan çekildiğini beyan etmiştir. Yarıştan çekilme talebi kabul edildi Karar İlanı
13-08-21
18:37:00
2 13-08-21 3 1486 1125 DÜZELTME 13-08-21
18:35:00
Karar: Protesto veren talebinden vazgeçti Karar İlanı
13-08-21
18:33:00
3 14-08-21 4 442 1486 11 14-08-21
19:45:00
Karar: Protesto Reddedildi Karar İlanı
14-08-21
20:10:00
4 14-08-21 6 Yarış Kurulu 1125 64a - SB GYK 21.3 15-08-21
17:30:00
Karar: ORC Rules 305.2b uyarınca tüm yarışlarının yeni sertifikaya göre revizesine karar verilmiştir. Karar İlanı
15-08-21
18:00:00
5 16-08-21 6 Protesto Kurulu 1125 RRS 66.1 Duruşmanın Yeniden Açılması 17-08-21
20:30:00
Karar: TUR1125 ORC 201.1 ve SBGYK 21.3 uyarınca 6.yarıştan DSQ edilmiştir Karar İlanı